עוד קצת מידע

זכויות עובדים, וועד עובדים, הסכם קיבוצי…. מה זה אומר ???

לקח לנו זמן, אבל לאחר שהבנו שלא כלל עובדי החברה למדו משפטים ודיני עבודה או אימצו לעצמם את אג'נדת דפני ליף לצדק חברתי, החלטנו ליצור מילון מונחים למתארגן המתחיל:

חוק חופש ההתארגנות מפרט כי לכל עובד (למעט שוטרים וחיילים) הזכות לפעול למען התארגנות בוועד עובדים ובארגון עובדים, להיות חבר בוועד עובדים ובארגון עובדים ולפעול במסגרתם. (סעיף 33ח בחוק ההסכמים הקיבוציים). במסגרת חוק זה, מפורטים גם הנושאים הבאים :

  • למעסיק אסור לפטר או להרע את תנאי עבודתו של עובד בשל חברות או פעילות בארגון העובדים.
  • המעסיק חייב לנהל מו"מ עם ארגון העובדים היציג.
  • למעסיק אסור למנוע כניסה של נציג ארגון העובדים היציג למקום העבודה.

ארגון עובדים יציג הינו ארגון עובדים (ובמקרה שלנו : ההסתדרות) שלמעלה משליש מעובדי חברה (ובמקרה שלנו : 56% !) הצטרף אליו.

  • כמות החתימות של העובדים נבדקת במועד הכרת היציגות על ידי הנהלת החברה וההודעה על היציגות (במקרה שלנו: 26 למאי, 2014). אם לאחר הודעה זו עשה המעסיק צעדים שהובילו לביטול חברות עובדים בארגון, הדבר אינו משפיע על יציגות הארגון ויתרה מכך, מבחינה משפטית הדבר מתקבל כראיה לכך שנעשתה התערבות של גורמי הנהלה בתהליך ההתארגנות.
  • ארגון עובדים יציג מוסמך לחתום על הסכם קיבוצי עם המעסיק, לייצג עובדים בפני בית הדין לעבודה ולהגיש תביעות שונות בעניינם.
  • ארגון עובדים יציג מייצג, לצורך חתימה על הסכם קיבוצי, את כל העובדים שעליהם יחול ההסכם – גם את אלה שלא הצטרפו אליו.

וועד עובדים הינו נציגות עובדים, המורכבת מקבוצת עובדים פעילים. הוועד עוסק בקידום עניינים הקשורים בתנאי העבודה של כל עובד(ברמה האינדיבידואלית) ושל כל העובדים (ברמה הקיבוצית), מטפל בנושאי פרט ותורם לקידום רווחת העובדים.

הסכם קיבוצי הינו הסכם שנחתם בין ארגון העובדים היציג לבין המעסיק. מטרתו היא שיפור זכויותיהם הסוציאליות של העובדים, שמירה על הביטחון התעסוקתי ומניעת נקיטה בצעדים חד צדדיים בשרירות לב מצידו של המעסיק.

התבטאות מעסיק בעניין התארגנות עובדיו הינה אסורה על פי חוק.

  • בינואר 2013 פסק בית הדין לעבודה שאסור למעסיקים להתבטא באופן ישיר או עקיף בעניין התאגדות עובדיהם.
  • ב – 7 ליולי 2014 בג"צ קיבל את הקביעה לפיה בעת התארגנות ראשונית, העובדים חלשים ביותר מול המעסיק ועל כן יש להעמיד לרשותם הגנה מיוחדת. השופט רובינשטיין הזכיר כי קיים חוסר שוויון בסיסי בין כוחו של העובד לכוחו של המעסיק, ולכן כל התבטאות (ואפילו עדינה או מרומזת) של המעסיק בעניין חופש ההתארגנות, עלולה לפגוע בחופש זה.